. Konopný Společenský KLUB

Kolektivní pěstování konopí aneb Konopný Společenský KLUB

 

Cannabis Social Clubs neboli Konopný Společenský KLUB jsou založeny na myšlence kolektivní legální produkce a distribuce konopí. Kluby jsou neziskovými organizacemi, jejichž členy se mohou stát dospělé osoby užívající konopí, jedná se tedy o uzavřené skupiny. Ty organizují profesionální, kolektivní pěstování omezeného množství konopí učeného pro pokrytí osobních potřeb jednotlivých členů klubu. Nejdále se zkušenostmi, jak funguje tento koncept v praxi, je Španělsko.(...) 

MMM 2015 - Piráti -Konopný Společenský KLUBkonopné společenské kluby

Jedná se o alternativu k černému trhu i ziskově orientovaným Legalizačním modelům, jaký existuje například v americkém Coloradu. Rychle rostoucí popularita těchto klubů ve Španělsku ukazuje, že legalizace rozhodně nemusí znamenat komercializaci.
Existence legálních konopných společenských klubů ve Španělsku prokázala, že dospělým uživatelům je možné zajistit přístup ke konopí, aniž by byl jakkoli zapojen komerční sektor a aniž by docházelo k veřejné propagaci této rostliny či dokonce onomu českému vynálezu zvanému „šíření toxikomanie". Z hlediska platných úmluv OSN o drogách lze navíc tento model obhajovat jako součást dekriminalizační politiky, která se nesnaží prosazovat komplikovaný systém kompletní legalizace konopí. Následující zprávu nechal vypracovat mezinárodní think-tank TRANSFORM, který bojuje za reformu drogové politiky.

CO JE KONOPNÝ SPOLEČENSKÝ KLUB?

Konopné společenské kluby vznikají za účelem ochrany práv výrobců a uživatelů konopí a prosazování celospolečensky přínosné politiky v oblasti konopí. Konopný společenský klub sestává z plnoletých členů, kteří se věnují pěstování omezeného množství rostlin konopí pro svou osobní potřebu. Vytvoření uzavřeného okruhu pěstitelů a uživatelů je zárukou, že budou splněny požadavky na zdravotní nezávadnost, bezpečnost a transparentnost. Konkrétní podoba a způsob fungování klubů se liší v závislosti na zákonných, politických a (...)

Konopné španělské kluby.

 
 

Existence legálních konopných společenských klubů ve Španělsku prokázala, že dospělým uživatelům je možné zajistit přístup ke konopí, aniž by byl jakkoli zapojen komerční sektor a aniž by docházelo k veřejné propagaci této rostliny či dokonce onomu českému vynálezu zvanému „šíření toxikomanie“.. (...)

Legislativa pro Konopné společenské kluby v katalánsku schválena.

 
 

Katalánské ministerstvo zdravotnictví vydalo 29. ledna 2015 pokyny v Úředním věstníku katalánské vlády. Ty byly ještě tentýž den schváleny zákonodárci. Aby KSK získal od rady města licenci potřebnou pro legální provoz, bude se muset řídit 17 pravidly. (...)

Konopný Společenský KLUB -
- české titulky

 
 

Švýcarsko míří k otevření konopného sociálního klubu

 
 

Můžeme jistě čekat kouř nad švýcarskými Alpami Švýcarsko bylo vždy zemí, jež hraje dle vlastních not. I uprostřed humbuku o připojení k Evropské unii před téměř dvěmi desetiletími, Švýcarsko vycouvalo, hrdé a sebejisté o vytváření vlastní cesty. Pokračují tak mnoha způsoby, včetně průkopnických drogových pravidel, jako první národní centrum pro drogové závislosti. Nyní chtějí ustanovit jedno další na konopné frontě, takzvaný "sociální klub".  (...)

KODEX CHOVÁNÍ EVROPSKÝCH KONOPNÝCH SPOLEČENSKÝCH KLUBŮ

 
 

EVROPSKÉ KONOPNÉ SPOLEČENSKÉ KLUBY KODEX CHOVÁNÍ Z důvodu chybějícího legislativního rámce, který by legálně reguloval pěstování konopí pro osobní potřebu, jsme se my, uživatelé konopí z celé Evropy, rozhodli představit svůj vlastní model jeho regulace a kontroly. Tento model se nazývá konopný společenský klub a klade si za cíl předcházet zapojování uživatelů konopí do nelegálních aktivit a současně naplňovat požadavky společnosti na bezpečnost a ochranu zdraví. Konopné společenské kluby fungují jako neziskové (...)

JAK ZALOŽIT KONOPNÝ SPOLEČENSKÝ KLUB?

 
 

Konopný společenský klub (dále jen KSK) je sdružení občanů, kteří se věnují pěstování omezeného množství konopí pro svou osobní potřebu. Výroba, distribuce a užívání konopí jsou úzce propojeny v rámci zákonných omezení platných v daném státě. V současné době jsou KSK legálně provozovány ve Španělsku a Belgii, nicméně mělo by být možné založit klub v každé zemi, kde proběhla dekriminalizace užívání konopí. Obecný přehled základních povinností a pravidel fungování KSK byl formulován v prosinci roku 2011, kdy byl členy ENCOD (...) 

Konopné společenské kluby v Barceloně vs. Coffee shopy v Amsterdamu

 
 
 

Porovnávat konopné společenské kluby v Barceloně s coffee shopy v Amsterdamu není jednoduché. Ve skutečnosti to není vůbec férové, ale jelikož spousta lidí trvá na tom, že jedno je lepší jako druhé, tento článek je napsán v duchu toho nejspravedlivějšího posouzení. Žil jsem v Amsterdamu i v Barceloně. Vypracovával jsem profesionální recenze konopných společenských klubů i coffee shopů a všech druhů konopí, které se v nich nachází, za poslední měsíce (2013-2014). Zjistil jsem, že nejde definitivně rozhodnout o vítězství jednoho nad druhým.(...) 

Projev Joepa Oomena – projekt společenských klubů konopí

 
 

Tak jako lidé mohou zajít do baru, aby spolu popili pivo, víno nebo pár skleniček pálenky, měla by existovat místa, kde můžete koupit a konzumovat konopí. Měl by existovat systém pro pěstování konopí a jeho distribuce uživatelům, který by omezil nebo dokonce odstranil rizika a problémy spojené s kriminalitou a zdravím lidí. Mělo by existovat místo, kde lze užívat konopí rozumným způsobem. Měli bychom mít společenské kluby konopí (SKK).

SKK jsou sdružení občanů, kteří chtějí kolektivně pěstovat omezené množství psychoaktivního konopí pro vlastní potřebu způsobem umožňujícím úřadům snadnou kontrolu. Členové si sami stanoví množství potřebné pro jejich vlastní použití, ve shodě s platnými zákony jejich země, a vytvoří uzavřenou distribuční síť bez vedlejších obchodních aktivit.

(...) 


Počítado přístupů od 6.4.2016
počítadlo.abz.cz